+8801711289121
1, Naya paltan, Rupayan Taj Building, Dhaka

All Team Members

Shaikh Harun Hossain

Shaikh Harun Hossain

Sharia Consultant
Dr. Abu Bakar Mohammad Zakaria

Dr. Abu Bakar Mohammad Zakaria

Director & Sharia Consultant
Shaikh Ahmadullah

Shaikh Ahmadullah

Sharia Consultant